A Magyar Fotótörténeti Társaság konferenciája

Résztvevők

2017. május 21. - Mafot

hnm.jpeg

Ventillátor előtt olvasó nő, az Elektromos Művek reklámja. MFI, 1930-as évek. / MNM

Barakonyi Szabolcs fotós, 2003 és 2006 között Pécsi József ösztöndíjas, 2006-ban Lucien Hervé- és Rodolf Hervé-díjas, 2007-ben az arles-i fotófesztiválon a Photo Folio Gallery & Review díjazottja, 2011-ben André Kertész ösztöndíjas, 2015-ben a Warsaw Photo Days döntőse. Munkái megtalálhatóak a toulouse-i Chateau d’Eau és a Miskolci Galéria gyûjteményében. Jelenleg az Index fotórovatának vezetője.

Biró Eszter a Práter utcai Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola fényképész szakképzésének elvégzése és a Novus Művészeti Iskolában folytatott tanulmányai után, 2008-ban a skóciai Glasgow School of Art Képzőművészeti fotográfia szakán kezdte meg egyetemi tanulmányait. 2009-ben cserediákként tanult a San Francisco Art Institute-ban, 2012-ben szerezte meg mesterdiplomáját a Glasgow School of Art egyetemen, majd ugyanitt PhD hallgatóként folytatja tanulmányait. Több évig dolgozott a Petőfi Irodalmi Múzeum Művészeti és a Relikviatárában, 2012-2014 között fotográfiát oktatott a Minerva Érettségizettek Gimnáziuma hallgatói számára. A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója tagjaként több nemzetközi workshopon vett részt csoportvezetőként is, az FFS Szerda elméleti programsorozatán két előadást tartott a Pionír nők a fotográfiában és Haladási Jogok címmel. A 2015 júniusában rendezett Photo/Book kiállítás egyik kurátora. 2013 és 2015 között Pécsi József fotóművészeti ösztöndíjas.

Bata Tímea az ELTE BTK történelem-néprajz szakán végzett. 2001-től a Néprajzi Múzeum fényképtárának gyűjteménykezelője, 2004 óta muzeológusa. Érdeklődési területe a néprajzi fotográfia története, a turizmus társadalomtudományos értelmezése. A fotótörténetet is érintő kurátori munkái és önálló publikációi a Néprajzi Múzeum fényképgyűjteményének egy-egy fotósához vagy tájegységhez köthető anyagát dolgozzák fel.

Bátori Zsolt a Rutgers University-n doktorált filozófiából, jelenleg a BME-n egyetemi docens. Fő kutatási területei a művészetfilozófia, a vizuális kommunikáció és a fotóelmélet. Elsősorban a fotográfiák értelmezésének és értékelésének kérdéseivel, valamint a fotográfiai műfajok szisztematikus elméletével foglalkozik.

Bernátsky Ferenc 2001. február 1-től a Tornyai János Múzeum helytörténész-muzeológusa. Fő kutatási területe Hódmezővásárhely 1869-1951 közötti fotótörténete, azon belül Plohn Illés és József, valamint Till Viktor és Aranka munkássága.

Blos-Jáni Melinda a BBTE magyar irodalom-néprajz szakán diplomázott, jelenleg adjunktus a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának média tanszékén. Kutatási területe: az amatőr/családi/privát képhasználat, önéletrajzi dokumentumfilm, talált felvételekből kollázsolt dokumentumfilmek, a korai film és a némafilm. Doktori fokozatát 2012-ben szerezte meg, a disszertáció átdolgozott változata 2015-ben jelent meg: A családi film genealógiája. Erdélyi amatőr médiagyakorlatok a fotózástól az új mozgóképfajtákig címmel. 2016-ban tanártársaival közösen létrehozta az Erdélyi Audiovizuális Egyesületet, amelynek célja az erdélyi vizuális kultúra kutatása, a vizuális örökség megőrzése.

Demeter Zsuzsanna, főmuzeológus, fotótörténész. 1983-ban végzett az ELTE történelem –  új és legújabb kori történeti muzeológia szakán. 1983–1999 között a História folyóirat munkatársa.  1999-től a Budapesti Történeti Múzeum Fotógyűjteményének vezetője.

E. Csorba Csilla művészettörténész, fotótörténész. Az ELTE művészettörténet, történelem, francia nyelv és irodalom szakán végzett. 2005-2016-ig a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, jelenleg a múzeum főmunkatársa. Megjelent könyvei többek között: Magyar fotográfusnők 1900-1945, Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2001., Máté Olga fotóművész. Nagy asszonyi dokumentum", PIM-Helikon, Budapest, 2006.

Eperjesi Ágnes képzőművész, munkáiban az intenzív személyesség, valamint a fotográfia elméletének és gyakorlati alkalmazhatóságának kapcsolatait kutatja és érvényesíti. A fotó médiumának belső lehetőségei és sajátosságai érdeklik. A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia tanszékének oktatója.

Fisli Éva kurátor, 2009-től a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának történész-muzeológusa, a nemzetközi fotógyűjtemény kezelője. 2012-ben védte meg a párizsi Institut d'Études Politiques és az ELTE közös irányításával készült doktori disszertációját. 2012 óta a Magyar Fotótörténeti Társaság főtitkára, az egyesület internetes felületeinek szerkesztője.

Gáspár Balázs 2015-ben végzett az ELTE magyar nyelv és irodalom–filozófia szakán, 2012–2013 között a Szellemkép Iskolában tanult fotográfia szakon. 2014 és 2016 között a Szellemkép Online, 2016 óta a Mai Manó Ház blog felületén jelennek meg fotográfiai témájú cikkei, írásai.

Gebauer Hanga néprajz és kulturális antropológia, valamint anglisztika és amerikanisztika szakokon végzett a Pécsi Tudományegyetemen, valamint a Bécsi Egyetemen (Universität Wien). Analóg fotó technikai eljárásokkal egy éves dániai ösztöndíja során ismerkedett meg a gyakorlatban. Korábban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál, majd az Európai Folklórintézetnél dolgozott. 2010 októberétől a Néprajzi Múzeum Fényképtárában muzeológusként tevékenykedik. 2016-ban kezdte meg missziós fotótörténettel foglalkozó doktori tanulmányait.

Hermann Veronika irodalomtörténész, kritikus. Az ELTE BTK-n végzett magyar nyelv és irodalom, összehasonlító irodalomtudomány és kommunikáció szakokon, 2015-ben doktorált ugyanitt az Irodalomtudományi Doktori Iskolában. 2013 és 2015 között a Néprajzi Múzeum munkatársa, 2015 szeptemberétől az ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék adjunktusa.

Kelbert Krisztina történész, a Pécsi Tudományegyetemen végzett 2008-ban, ma a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum Történettudományi Osztályának vezetője, az ELTE Gazdaság- és Társadalomtörténet Doktori Programjának doktorandusza. Kutatási területe: Nemek története, a nők tevékenységi formái, szereplehetőségei, nőegyletek s azok társadalomtörténeti háttere a 19–20. században; Női sorsok, a nők túlélési stratégiái a Holokauszt idején. A Szemtől szemben. Képek a szombathelyi zsidóság történetéből / Eye to Eye With the History of Szombathely’s Jewish Community. (Szombathely, 2016. 656.) című kötet szerzője.

Molnár Ágnes Éva médiaművész, 2008-ban végzett a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció Tanszékén, 2016-ban szerezte meg doktori fokozatát ugyanezen intézmény Doktori Iskolájában Multimédia Művészet szakterületen. 2007 és 2010 között több alkalommal folytatott tanulmányokat a berlini Universität der Künste intézményében Erasmus Ösztöndíjjal, valamint Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjjal. 2009-ben egyike lett a 'reGeneration2: Tomorrow's Photographers Today' nemzetközi fotográfiai válogatásnak, melynek keretein belül fotográfiái számos országban kiállításra kerültek. Munkáinak középpontjában a társadalmi nemi szerepek, a család, a privát és nyilvános szféra témái állnak. A Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar Médaiművészeti Intézetének oktatója.

Mucsy Szilvia fotográfus, szakíró, tanár, a RANDOM kortárs fotográfiai szervezet elnöke, a Budapest FotóFesztivál igazgatója. Fotográfiai pályafutását a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójában kezdte 1996-ban, később az FFS vezetője lett. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen diplomázott fotóművészként, majd az Athéni Képzőművészeti Főiskolára járt fotó szakra. 2003 óta tagja a belga Young Photographers United-nak. Munkái a legismertebb budapesti galériák mellett egyéni és csoportos kiállításokon szerepeltek külföldön és idehaza.

Oltai Kata művészettörténész, kurátor, a FERI alapítója.

Pál Gyöngyi disszertációját a francia irodalom és a fényképészet kapcsolatáról írta, majd a francia Rennes 2 Tudományegyetemen a phlit.org fotóirodalmi honlap kialakításán dolgozott. Jelenleg a SZTE-n posztdoktorként a fotóirodalom témáját oktatja és egy magyar fotóirodalmi adatbázis létrehozásán munkálkodik.

Marie Robert 2011-től a párizsi Musée d’Orsay muzeológusa, a fotógyűjtemény kezelője. A Misia, Reine de Paris (2012), a Splendeurs et misères. Images de la prostitution (2015) és a Qui a peur des femmes photographes? (2015) című kiállítások társkurátora. Munkáinak és írásainak témája a nők helye a fotó- és filmtörténetben. Fotótörténetet tanít az École du Louvre-ban.

Róka Enikő művészettörténész, 1996-ban végzett az ELTE művészettörténet, 2000-ben az ELTE történelem szakán, 2009-ben szerzett PhD fokozatot az ELTE Művészettörténeti Intézetében. 1996-tól 2009-ig a Magyar Nemzeti Galéria grafikai gyűjteményének kurátora, majd vezetője volt, 2009-2014 között a Magyar Nemzeti Galéria tudományos titkára. 2014 óta a Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár vezetője. Kutatási területe a 19. század végének 20. század elejének képzőművészete és építészete, a korszak gyűjtéstörténete, valamint a történelem, ideológia és vizuális kultúra összefüggései.

Szabó Magdolna végzettsége szerint tanár és etnográfus, hivatása szerint muzeológus. A szegedi Móra Ferenc Múzeum, a szentendrei Ferenczy Múzeum, jelenleg a Néprajzi Múzeum munkatársa. Egyik alapító tagja a Magyar Fotótörténeti Társaságnak. Évekig dolgozott fotótárral, hagyatékokkal, kutatta, publikálta fényképészek pályáját. Kárász Judit fotográfus életét követi; beszél róla, kiállítást szervez munkáinak.

Szentesi Edina muzeológus, állományvédelmi felelős. 1999-ben végzett a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán kulturális és vizuális antropológia szakon: vizuális kultúra tanár, muzeológia és őstörténet szakirányokon. 1999. december 1-től a Herman Ottó Múzeum muzeológusa, a Fótó-negatívtár és a Fotográfiai Gyűjtemény vezetője, illetve 2013-tól a megyei hatókörű városi múzeum állományvédelmi felelőse is. Főbb kutatási területei: Zsedényi Gyula fotográfiai és filmoperatőri munkássága, valamint Váncza Emma munkássága.

Toronyi Zsuzsanna levéltáros, muzeológus, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár igazgatója.

Tóth Eszter Zsófia PhD történész, társadalomkutató. Szakterülete: 1945 utáni társadalomtörténet, oral history, gender, szexualitástörténet, kábítószertörténet.

Újvári Dorottya művészettörténet alapképzést és örökségvédelem mesterképzést végzett Kolozsváron. Kutatási területe a családi fényképezés, kérdéseket és válaszokat keres az fényképalbumok összeállításáról, használatáról és elemzési módszereiről. Érdekli a város és megörökítésének lehetőségei.

Vörös Éva 1992-től a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár munkatársa. Kezdetben a Nemzetközi Agrártörténeti Bibliográfia szerkesztője, 2004 óta felelős muzeológusa az intézmény pozitívjait tartalmazó Eredeti Fényképek Gyűjteményének. Fő kutatási területe a magyar agrártörténet képi forrásai, különös tekintettel a fényképekre.

Zsoldos Emese művészettörténész, Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria. Múzeumi tevékenység: kulturális örökség kutatás és dokumentálás, adattári feldolgozás. Publikációs kutatási terület: színházi fotográfia, élőkép, 19. század végi és 20. század eleji irodalmi szövegek interdiszciplináris megközelítése, Bródy Sándor művei, Ország Lili levelezése, és műveinek ikonográfiája. 

A bejegyzés trackback címe:

https://fotografusnok.blog.hu/api/trackback/id/tr4212530251

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.